3 mei tot en met 31 augustus 2014

Vensters, samengesteld door Marc Mulders

Kunsthal KAdE heeft kunstenaar Marc Mulders (Tilburg, 1958) gevraagd om de openingstentoonstelling in het nieuwe Eemhuis in Amersfoort samen te stellen. De schilder toont recent werk en plaatst dat in dialoog met werk van andere kunstenaars. In het werk van Marc Mulders komen twee polen aan de orde: de poëzie, het licht en het vergezicht, maar ook de begrenzing en de duisternis. Beide aspecten komen terug in de tentoonstelling. Zowel in zijn eigen werk als in de keuze van werk van de andere kunstenaars.
meer


13 juni tot en met 31 augustus 2014

Vertoning documentaire Dauw/ Dew

  meer

27 augustus tot en met 1 september 2014

Laatste zondag 'Vensters' - instaprondleidingen

Op zondag 31 augustus, de laatste dag van de tentoonstelling 'Vensters', samengesteld door Marc mulders worden er twee instaprondleidingen gegeven, te weten om 13.00 uur (tot 14.00 uur) en om 14.30 uur (tot  15.30 uur). De rondleidingen zijn gratis op vertoon van een geldig entreebewijs KAdE. Per groep kunnen maximaal 15 mensen deelnemen, dus wees op tijd. Aanmelden op de dag zelf aan de kassa van KAdE. meer

28 september tot en met 4 januari 2015

Verwacht: 'De Vierkantigste Rechthoek' Tom Barman ziet alle hoeken van een eeuw Belgische kunst

Kunsthal KAdE maakt in het najaar van 2014 een tentoonstelling met de Belgische muzikant Tom Barman als gastcurator. dEUS-frontman Tom Barman is gevraagd om een expositie samen te stellen over Belgische kunst. De tentoonstelling past in een reeks van activiteiten in Amersfoort die worden georganiseerd om te herdenken dat 100 jaar geleden – bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog - veel Belgen naar het noorden vluchtten om aan het oorlogsgeweld te ontsnappen. Zij werden in verschillende steden opgevangen, waaronder Amersfoort. Het ‘Belgenmonument’ in de stad herinnert nog aan dit moment. meer

31 januari tot en met 3 mei 2015

Verwacht: MOVE ON ... !

100 jaar animatiekunst

31 januari t/m 3 mei 2015 meer


KAdE is verhuisd. Nieuw adres: Eemplein 77 (Eemhuis), 3812 EA Amersfoort Eemplein