voortgezet onderwijs

Leerlingen van het voorgezet onderwijs zijn, individueel of in groepsverband, van harte welkom bij Kunsthal KAdE. Zij kunnen zelfstandig het afwisselende aanbod van tentoonstellingen bekijken op het gebied van internationale (hedendaagse) kunst, vormgeving, design, eigentijdse visuele cultuur en, met het Architectuurcentrum Amersfoort als onderdeel van KAdE, architectuur. Er is altijd een kijkwijzer beschikbaar.

Begeleid bezoek
De tentoonstellingen kunnen worden bezocht onder professionele begeleiding van een KAdEdocent. Deze docent neemt de leerlingen mee door de tentoonstelling, waarbij de leerlingen actief worden betrokken bij hetgeen ze zien. Door middel van opdrachten die ze individueel of in groepjes uitvoeren leren ze zelf te kijken, te reflecteren en te beargumenteren.

Zelfstandig bezoek
Voor individuele leerlingen uit het voortgezet onderwijs wordt voor iedere tentoonstelling een kijkwijzer ontwikkeld op vmbo-niveau en op havo/vwo-niveau.

De kijkwijzer helpt de leerling door middel van informatie, vragen en opdrachten beter of anders naar de kunstwerken of objecten te kijken.
De opdrachten uit de kijkwijzers zijn in overleg met de docent bruikbaar voor opdrachten, verslagen of presentaties voor de beeldende vakken op school of voor het CKV Kunstdossier.De kijkwijzers liggen gratis klaar bij bij de balie van KAdE. Een digitaal voorbeeld van de meest recente kijkwijzer kan worden aangevraagd via educatie@kunsthalkade.nl.

Wij vinden het prettig te weten welke scholen onze tentoonstellingen bezoeken en stellen het op prijs als een bezoek van tevoren wordt gemeld. Dit kan via educatie@kunsthalkade.nl. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat er altijd voldoende kijkwijzers beschikbaar zijn.


Extra
Buiten de op deze website genoemde projecten zijn er meer mogelijkheden voor een begeleid bezoek aan KAdE. We horen graag op welke manier het tentoonstellingsprogramma van KAdE zou kunnen aansluiten bij de activiteiten op uw school.

Voor vragen, suggesties en/of voor opgave, stuur een bericht naar educatie@kunsthalkade.nl.


Praktische informatie
Klassikaal bezoek is met en zonder begeleiding mogelijk.
Bezoek aan KAdE is voor leerlingen tot 18 jaar gratis.
Begeleiding door een museumdocent kost €30,00 per 15 leerlingen. Een rondleiding kan tot uiterlijk twee weken van tevoren worden aangevraagd via educatie@kunsthalkade.nl.

Er is een kijkwijzer beschikbaar voor de individuele kijker uit het voortgezet onderwijs.
Aan een zelfstandig bezoek met gebruik van een kijkwijzer zijn geen kosten verbonden.
Begeleidende docenten en leerlingen van 18 jaar of ouder betalen €5,00 entree.

KAdE is verhuisd. Nieuw adres: Eemplein 77 (Eemhuis), 3812 EA Amersfoort Eemplein