De kunstenaars zijn grotendeels opgegroeid na de afschaffing van de apartheid. Zij dragen deze geschiedenis van geweld en onrecht met zich mee, maar richten tegelijkertijd hun pijlen op de toekomst. Hun werk levert commentaar op sociale, politieke en economische onrechten ontstaan door de apartheidsgeschiedenis. Dit leert hen te begrijpen waar Zuid-Afrika nu staat en wat hun eigen positie hierin is. En wellicht belangrijker nog, het biedt ze de mogelijkheid een beeld van de toekomst te vormen.

Tell Freedom is tot stand gekomen in samenwerking met: CBK Zuidoost, het Vijfde Seizoen en Thami Mnyele Foundation.

Gastcuratoren: Manon Braat en Nkulé Mabaso
Mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Fonds, Bank GiroLoterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds