More information +

In de Meissen-presentatie werden ca. 50 topstukken uit Engelse en Duitse privécollecties getoond in speciaal door het New Yorkse architectenbureau SO – IL ontworpen vitrines. De ambities was om een andere ‘kijkervaring’ te genereren: de objecten worden zoveel
mogelijk solitair in driedimensionale vitrines getoond, waarbij een deel van de zijden van de piramidevormige kappen gekleurd waren en zo de ‘blik’ filterden en het object door een spiegelbodem gereflecteerd werd. Eén zijde bleef altijd transparant, zodat het porselein
ook direct en ‘ongehinderd’ te bekijken was. Op de bovenverdieping was een overzicht van architectuurmodellen van SO – IL te zien. Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen.