Artists: Sayaka Abe, Genpei Akasegawa, Ryoko Aoki, Arima, CHIM↑POM, FINGER POINTING WORKER, Takahiko Iimura, Zon Ito, Masaru Iwai, Takahiro Iwasaki, Teppei Kaneuji, Tsubata Kato, Junko Kido, Takayoshi Kitagawa, Kengo Kito, Fumiko Kobayashi, Meiro Koizumi, Mami Kosemura, Yamamoto Masao, Shimon Minamikawa, Hidenori Mitsue, Toshihiko Mitsuya, Yumiko Morisue, Shinji Ohmaki, Katsumi Omori, Hiroe Saeki, Aturu Sato, Kei Takemura, Kazuyuki Takezaki, Keiichi Tanaami, Yuken Terya, Momoyo Torimitsu, Naoyuki Tsuji, Ryohei Usui, Mai Yamashita, Naoto Kobayashi, Ryohei Yanagihara, Yuicchi Yokoyama

More information +

Groot overzicht van actuele Japanse kunst van na ‘Superflat’ met 37 deelnemende kunstenaars. Tien kunstenaars maakten speciaal voor de tentoonstelling een ‘in situ’-installatie.