Jitske Bakker

Jitske Bakker, From 'A' to Besides, 2018, Wit krijt en potlood op met zwarte schoolbordverf behandeld hout en papier, 100 x 200 x 40 cm, courtesy kunstenaar, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Jitske Bakker

Jitske Bakker, From 'A' to Besides (detail), 2018, Wit krijt en potlood op met zwarte schoolbordverf behandeld hout en papier, 100 x 200 x 40 cm, courtesy kunstenaar, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Hans Schuttenbeld & Jilles de Man

Hans Schuttenbeld, Jilles de Man, Hands on Chalk, An evening with Hans Schuttenbeld & Jilles de Man 2018, boek, courtesy kunstenaars photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Eva Hoogenberg

Eva Hoogenberg voor Blauwdruk 033, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Inge Vaandering

Inge Vaandering voor Blauwdruk 033, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Corine Zomer

Corine Zomer voor Blauwdruk 033, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Elsemarijn Bruys

Elsemarijn Bruys voor Blauwdruk 033, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Marije Vermeulen

Marije Vermeulen voor Blauwdruk 033 photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Jippiet

Jippiet voor Blauwdruk 033, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Jippiet

Jippiet voor Blauwdruk, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

KAdEteam

KAdEteam, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Florens Kool

Florens Kool, krijttekeningen voor KAdEcafe, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Opening Krijt

Judith van Meeuwen mede-curator tentoonstelling Krijt, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Opening Krijt

Diana Wind opent tentoonstelling Krijt, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Krijtkamer

Krijtkamer, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Krijtkamer

Krijtkamer, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Krijtkamer

KAdEStudio krijtkamer, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018

Krijtkamer

Krijtkamer, KAdEStudio, photo Peter Cox for Kunsthal KAdE, 2018