Kijk en luister mee met museumdocent Machteld: 


Zoek een rustig plekje en houd de telefoon bij je oor om te beluisteren.

Anders kijken

- Welke Westerse kunststijlen of elementen herken je terug in de kunstwerken die in deze ruimte hangen?


Meer lezen


Aan het einde van de jaren tachtig stortte de Amerikaanse kunstmarkt in. De tot mediasterren uitgegroeide Koons en Schnabel moesten hun dure auto’s verkopen en hun assistenten de straat op sturen. Galeries moesten op zoek naar alternatieven. Zwarte kunstenaars die aan het begin stonden van een carrière en dus nog goedkoop te krijgen waren, werden uitgenodigd. De toegenomen belangstelling voor geëngageerde kunst, maakten ze ook inhoudelijk aantrekkelijk. Die factoren gecombineerd met een groeiende nieuwsgierigheid naar ‘de ander’ deed deuren openen die tot dan toe gesloten waren gebleven.

Onlangs werd op een veiling in New York een werk van Kerry James Marshall verkocht voor ruim 20 miljoen euro. Dergelijke prijzen voor een Afrikaans-Amerikaanse kunstenaar waren zelfs 5 jaar geleden nog ondenkbaar. Wat is er aan de hand? Vanwaar dat succes van kunstenaars die jarenlang aan de kant stonden als het ging over presentaties en revenuen van hun werk? Is er opnieuw sprake van een renaissance?

De witte westerse canon is in Nederland in beton gebeiteld. Als de grote musea niet het goede voorbeeld geven, dan blijft het grote publiek verstoken van kunst die er op een urgente, originele en verrassende manier in slaagt een goed en relevant verhaal te vertellen.