• 10 jaar The One Minutes
  • 2009-11-28T00:00:00+01:00
  • 2010-02-14T23:59:59+01:00
  • Een overzicht van 10 jaar 'The One Minutes': videofilms van precies één minuut uit de hele wereld. Er werd geput uit de 'World One Minutes' (een presentatie die eerder te zien was in Beijing tijdens de Olympische Spelen) en de 'Train One Minutes', aangevuld met individuele keuzes. In de presentatie werd gestreefd naar een 'sixtijnse kapel' van videobeeld, met projecties op alle wanden (zoveel mogelijk wandvullend) en op het plafond. Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen.