• Tell Me Your Story
  • 2020-02-08T00:00:00+01:00
  • 2020-05-17T23:59:59+02:00
  • Voor het eerst in Europa: 100 jaar storytelling in Afrikaans-Amerikaanse kunst. Vanaf 8 februari tonen 50 kunstenaars de visueel overweldigende rijkdom van de zwarte cultuur. Rond de 140 bruiklenen, voornamelijk uit Amerika, komen naar Amersfoort. Het werk van een groot deel van de kunstenaars was niet eerder in Nederland te zien. Maak kennis met de kernfiguren van de Afrikaans-Amerikaanse kunst en hoor hun verhaal.

Tell Me Your Story start bij de Harlem Renaissance. In de jaren twintig maakten Afrikaans-Amerikaanse schrijvers, muzikanten en theatermakers furore in Harlem, wat zich vertaalde in de beeldende kunst. Vandaag beleeft de rijkdom van de zwarte cultuur opnieuw een renaissance. In de Verenigde Staten zijn Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars zichtbaarder dan ooit. De tentoonstelling plaatst de hedendaagse kunstenaars in de context van hun voorgangers.

De tentoonstelling is chronologisch ingedeeld in vijf tijdvakken: Harlem Renaissance, Post Harlem Renaissance, Civil Rights, Black Renaissance en Bloom Generation. De gemeenschappelijke deler van de verschillende kunstenaars is de noodzaak om zich uit te drukken en daarmee een belangrijke Afrikaanse traditie in leven houden: Storytelling.

Aaron Douglas, God Sends Sunday (Arna Bontemps), 1931. Book cover. Walter O. Evans Foundation for Art and Literature. c/o Pictoright Amsterdam 2019. Aaron Douglas, Banjo (Claude McKay), 1929. Book cover. Walter O. Evans Foundation for Art and Literature. c/o Pictoright Amsterdam 2019. Aaron Douglas, The Judgement Day, 1927. SCAD Museum of Art, Gift of the Walter O. Evans Foundation for Art and Literature. c/o Pictoright Amsterdam 2019.

Storytelling
De slavernij heeft de orale traditie van storytelling versterkt in plaats van vernietigd. Tot slaaf gemaakten werd bewust educatie onthouden, omdat het hen mondig en opstandig zou maken. Dat verbod stimuleerde het vertellen van verhalen en het daarmee behouden van de Afrikaanse geschiedenis. De verhalen werden van generatie op generatie doorverteld.

Tell Me Your Story laat ons niet alleen kennismaken met de kernfiguren van de Afrikaans-Amerikaanse kunst, het leert ons ook hoe we verhalen vertellen en levend houden. De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Rob Perrée.

Dáreece Walker, Made in the USA, 2016. Charcoal on cardboard. Courtesy of the artist